Projekt tísňová péče

Modernizace tísňové péče formou elektronických asistenčních technologií a jejich další využití v sociálních službách

Díky současnému vývoji v oblasti telekomunikačních technologií nabízí Občanské sdružení Život 90, Zruč nad Sázavou ve spolupráci s IT4CARE, o.p.s., mimo klasické tísňové péče, sofistikované využití moderních asistenčních technologií v sociálních službách. Nové technologie na jedné straně dokáží uživatelům zkvalitnit život a na druhé straně ulehčit práci poskytovatelům sociálních služeb v rámci každodenního provozu sociální služby.

Co nabízíme:

 • poskytování tísňové péče v rámci § 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s možností sledování základních životních funkcí uživatele a s možností vyhledání jeho lokace;
 • zařízení pro sledování lokace a základních životních funkcí pro uživatele v pobytových zařízeních sociální péče (primárně domovy se zvláštním režimem, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením);
 • zařízení pro sledování pooperačního stavu pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních následné péče, kdy jsou pacienti již na standardních lůžkách bez připojení na nepřenosná monitorovací zařízení;
 • nepřetržitý provoz dohledového centra, které sleduje on-line přenášená data z náramku nebo hodinek a vyhodnocuje a řeší Alarmy (nestandardní stavy u klienta). Nestandardní stavy jsou současně v daném čase hlášena i ošetřujícímu personálu na jejich mobilní zařízení. Dohledové centrum pracuje přes webové rozhraní s námi vyvinutou aplikací, kde jsou ukládána veškerá potřebná a přenášená data od klienta. Veškerá data jsou zabezpečena dle zákona o ochraně osobních údajů.


Co umí náramky:

  Selection_031
 • SOS tlačítko (přivolání pomoci);
 • měření srdečního tepu;
 • měření tělesné teploty;
 • detekci pocení;
 • detekci rozpojení;
 • detekci polohy;
 • detekci pohybu;
 • detekci pádu;
 • vibrace a jednosměrná komunikaceCo umí hodinky:

  Selection_031
 • určení polohy pomocí GPS ve vnějších prostorách;
 • určení polohy pomocí GSM ve vnitřních prostorách;
 • odeslání informací pomocí zabudovaného GSM modulu;
 • SOS tlačítko (přivolání pomoci).
 

Hlavní činností, kterou se společnost zabývá, jsou informační portály a na ně navázané call centrum. Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací.

Postupem času se začaly rozvíjet cíleně zaměřené oborové portály, jež nemají za cíl pokrýt svým záběrem celou škálu lidských činností, ale zaměřují se jen na určitou tematickou oblast.

Zajistíme komplexní správu a prezentaci Vaší firmy