Obecně prospěšná činnost

Hlavní činností, kterou se společnost zabývá, jsou informační portály a na ně navázané call centrum. Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací.

Postupem času se začaly rozvíjet cíleně zaměřené oborové portály, jež nemají za cíl pokrýt svým záběrem celou škálu lidských činností, ale zaměřují se jen na určitou tematickou oblast.

Pro osoby, které daná problematika zajímá, představují oborové portály často velice cenný zdroj informací.

Existuje sice velké množství jednotlivých webových zdrojů o dané problematice, které však danou problematiku pokrývají v různém rozsahu a s rozdílnou kvalitou.

Některé služby naopak zcela chybí. To vše ztěžuje orientaci veřejnosti při hledání potřebných informací na Internetu.

Na českém webu jsou prezentace jednotlivých subjektů, ke kterým není centralizovaný přístup, čímž je obtížnější vyhledávání informací.

Nejsou stanovena žádná jednotná pravidla pro publikování zdravotnických informací na Internetu.

Cílem informačního portálu je výrazné zlepšení přístupu k uceleným informacím s jednoduchou orientací a prací s těmito informacemi.

Portál zpřístupňuje informace z celé řady ověřených a závazných zdrojů, řeší strukturu informací v portálu uložených a nebo portálem zprostředkovaných.

Cílem portálu je i dostupnosti k informacím díky kioskům umístěným na veřejně dostupných místech, které jsou zaměřeny na laickou veřejnost, proto jsou velmi srozumitelné a intuitivní a jednoduše ovladatelné.

Vše je podpořeno dobře fungujícím call centrem.

Naším cílem je maximálně sjednotit informace ze dvou základních oblastí:

  • Oblast zdravotně sociální
  • Oblast stavebnictví
 

Hlavní činností, kterou se společnost zabývá, jsou informační portály a na ně navázané call centrum. Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací.

Postupem času se začaly rozvíjet cíleně zaměřené oborové portály, jež nemají za cíl pokrýt svým záběrem celou škálu lidských činností, ale zaměřují se jen na určitou tematickou oblast.

Zajistíme komplexní správu a prezentaci Vaší firmy