OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu:
"Marketingová komunikace jako nástroj rozvoje kompetencí zaměstnanců podniku"

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/03.0024
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.06 Podpora nabídky dalšího
vzdělávání v Ústeckém kraji
Název a číslo oblasti podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 1.6.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.5.2013

OPVK

Odkaz na projektové stránky: marketingova-komunikace.it4care.cz

 

Hlavní činností, kterou se společnost zabývá, jsou informační portály a na ně navázané call centrum. Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací.

Postupem času se začaly rozvíjet cíleně zaměřené oborové portály, jež nemají za cíl pokrýt svým záběrem celou škálu lidských činností, ale zaměřují se jen na určitou tematickou oblast.

Zajistíme komplexní správu a prezentaci Vaší firmy