Správa a údržba počítačů

Správa a údržba počítačů

  • nastavení a konfigurace veškerého programového vybavení
  • optimalizace a zvyšování výkonu počítačů
  • pravidelná údržba, odstranění vzniklých závad a havarijních stavů
  • kontrola stavu operačního systému a správného chodu aplikací
  • hardwarová profylaxe (pravidelné fyzické čištění za účelem zvýšení životnosti)
  • více informací - rozsah pravidelných služeb správy serveru a počítačových sítí