Serverové služby a správa webů

Správa webových stránek, poštovních serverů, aplikací a databází

  • návrh a vytvoření WWW stránek popřípadě jiných specifických aplikací
  • pravidelná kontrola příchozí a odchozí pošty
  • sdílení kontaktů, úkolů a dalších
  • lepší plánování činností