SEO: Optimalizace pro vyhledávače

Základním předpokladem úspěšné a dynamicky se rozvíjející firmy je kvalitní a celková optimalizace webu. SEO optimalizace zvýhodní Vaší internetovou prezentaci ve vyhledávačích tak, aby si Váš web našel zákazníky sám.

Zvýšená návštěvnost = spokojený zákazník = více objednávek = vyšší zisk.

Naše společnost garantuje umístění na konkrétně dohodnutých pozicích vyhledávačů vrácením poplatku aneb „když tam nejsi, tak neplatíš“.

Postup zadaní SEO optimalizace:

  • konzultace a kategorizace požadavků na web
  • vytvoření cílového zaměření webu
  • nastavení dlouhodobé strategie
  • zadání klíčových slov
  • úprava zdrojového kódu pro 100% validaci
  • optimalizace webu na základě klíčových slov
  • nastavení pravidelné optimalizace

IT4CARE, o.p.s. nabízí prvotní SEO optimalizaci, která je provedena na základě dotazníku určujícího záměr a cílové zaměření webové prezentace. Na základě tohoto dotazníku je pak nastavena dlouhodobá strategie optimalizací včetně ceny.