Počítačové sítě

Návrh, realizace a zabezpečení počítačových sítí

  • návrh a řešení budoucí koncepce
  • řešení bezpečnostní problematiky
  • návrh řešení sdílených periferií, vybavení počítačů a serverů
  • růst a rozvoj počítačové sítě
  • konfiguraci síťových prvků
  • nastavení antivirového programu a firewallu
  • správa počítačové sítě
  • více informací rozsah pravidelných služeb správy serveru a počítačových sítí