O společnosti

Společnost IT4CARE, o.p.s. se zabývá realizací a provozováním informačních portálů v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti stavebnictví. Součástí této oblasti je i call centrum.

Dále se společnost orientuje na oblast Správy IT se zaměřením na malé a střední společnosti, zejména na konzultační služby v oblasti informačních technologií. Nedílnou součástí je i kompletní správa IT, analýza a outsourcing.

Specializací na IT garantuje IT4CARE, o.p.s. vysokou odbornou úroveň, zkušenost, vysokou profesionalitu poskytovaných služeb a informačních systémů.

 

Hlavní činností, kterou se společnost zabývá, jsou informační portály a na ně navázané call centrum. Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací.

Postupem času se začaly rozvíjet cíleně zaměřené oborové portály, jež nemají za cíl pokrýt svým záběrem celou škálu lidských činností, ale zaměřují se jen na určitou tematickou oblast.

Zajistíme komplexní správu a prezentaci Vaší firmy