Internetový obchod (e-shop)

Postup tvorby webového obchodu (e-shop):

 • konzultace představ o účelu stránek a následná bezplatná analýza
 • založení domény
 • definování cílů a specifikace grafického návrhu
 • upřesnění ceny
 • analýza konkurence
 • vytvoření grafického a technického návrhu
 • návrh designu a ukázka průběžné verze, odsouhlasení ze strany klienta
 • naprogramování webového obchodu
 • vytvoření grafických šablon - webdesign
 • servis, zaškolení v ovládaní aplikací
 • sledování úspěšnosti a případné další návrhy a vylepšení